Majątek środki trwałe

Centrum jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu powiatu.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków, zatwierdzony przez Radę Powiatu.
Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych samorządu terytorialnego.

Majątek ogółem: 574897,63zł
Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: 293689,39zł
Środki trwałe: 281208,24zł

Mienie
Wykaz mienia Powiatu Kolneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie – stan na 31 grudnia 2018r.

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sobiewski

Data wytworzenia: 2017-09-06

Wprowadzający: Krzysztof Sobiewski

Modyfikujący: Krzysztof Sobiewski

Data modyfikacji: 2019-04-03

Opublikował: Krzysztof Sobiewski

Data publikacji: 2017-09-06