Programy

  1. Zajęcia edukacyjne kierowane do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie 2017
  2. Program Terapeutyczny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie 2017
  3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
  4. Powiatowy Program Edukacyjno-Wspierający Dla Osób Dorosłych Uwikłanych w Przemoc w Rodzinie na lata 2016-2020
  5. Powiatowy Program Profilaktyczno-Edukacyjny Dla Dzieci i Młodzieży W Rodzinach Zagrożonych Przemocą W Rodzinie na lata 2016-2020
  6. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej W Powiecie Kolneńskim na lata 2015-2017
  7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kolneńskim na lata 2016-2025
  8. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  9. Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sobiewski

Data wytworzenia: 2017-09-06

Wprowadzający: Krzysztof Sobiewski

Modyfikujący: Krzysztof Sobiewski

Data modyfikacji: 2017-09-14

Opublikował: Krzysztof Sobiewski

Data publikacji: 2017-09-06