Rejestry, Ewidencje

W Centrum prowadzi się następujące rejestry:
a)      rejestr rodzin zastępczych oraz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
b)      rejestr wydanych decyzji,
c)      rejestr wniosków i umów dotyczących zadań finansowanych ze środków PFRON w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
d)     rejestr udzielonego specjalistycznego poradnictwa,
e)      rejestr poleceń wyjazdu służbowego,

 

Ponadto prowadzone są:
a)      dziennik korespondencji,
b)      książka wyjść służbowych,
c)      książka kontroli,

Powyższe dokumenty są dostępne w siedzibie Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno z zachowaniem następujących zasad ich udostępniania:

Rejestry i ewidencje oraz wszelka dokumentacja są udostępniane w obecności uprawnionego pracownika i w godzinach urzędowania Centrum z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sobiewski

Data wytworzenia: 2017-09-06

Wprowadzający: Krzysztof Sobiewski

Modyfikujący: Krzysztof Sobiewski

Data modyfikacji: 2017-09-06

Opublikował: Krzysztof Sobiewski

Data publikacji: 2017-09-06