Status Prawny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie działa w szczególności na podstawie:
uchwały Nr V/23/99 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie,

  1. ustawy o pomocy społecznej,
  2. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  3. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  4. ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  5. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  6. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  7. ustawy o finansach publicznych.
    Podstawowym przedmiotem działania PCPR jest wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych w zakresie:

1) pomocy społecznej
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
3) polityki prorodzinnej
4) wspierania osób niepełnosprawnych.

-> Zadania
1. Realizowanie zadań powiatu  z zakresu pomocy społecznej – własnych i zleconych z administracji rządowej.
2. Realizowanie zadań powiatu  z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - własnych i zleconych z administracji rządowej.
3. Realizowanie zadań powiatu   na rzecz kombatantów i osób represjonowanych - własnych i zleconych z administracji rządowej.
4. Realizowanie zadań własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Realizowanie zadań powiatu z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sobiewski

Data wytworzenia: 2017-09-06

Wprowadzający: Krzysztof Sobiewski

Modyfikujący: Krzysztof Sobiewski

Data modyfikacji: 2017-09-06

Opublikował: Krzysztof Sobiewski

Data publikacji: 2017-09-06