Przyjmowanie i załatwianie spraw

 • realizacja dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych,
 • realizacja dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
 • realizacja dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • realizacja dofinansowania do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rodzin zastępczych, zawieraniem umów, sporządzaniem listy wypłat i wydawaniem zaświadczeń o udzielonej pomocy pieniężnej,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Sądem oraz innymi instytucjami w zakresie rodzin zastępczych,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • prowadzenie usamodzielnień wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych,
 • pomoc psychologiczna dla klientów PCPR
 • poradnictwo prawne klientów PCPR
 • skorzystanie z pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sobiewski

Data wytworzenia: 2017-09-06

Wprowadzający: Krzysztof Sobiewski

Modyfikujący: Krzysztof Sobiewski

Data modyfikacji: 2017-09-06

Opublikował: Krzysztof Sobiewski

Data publikacji: 2017-09-06