Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

W strukturze PCPR funkcjonuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie osoba doznająca przemocy w rodzinie bezpłatnie może uzyskać pomoc w postaci:
a) w zakresie interwencyjnym

- schronienia dla niej i dzieci pozostających pod ich opieką,
- pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia,
- rozpoznania sytuacji i oceny ryzyka w zakresie zagrożenia ze strony sprawcy przemocy,
b) w zakresie terapeutyczno-wspomagającym
- diagnozowania problemu przemocy w rodzinie,
- opracowania indywidualnego planu pomocy,
- poradnictwa: socjalnego, pedagogicznego, prawnego, psychologicznego,
- grup wsparcia i grup terapeutycznych,
- terapii indywidualnej,
- oceny sytuacji dzieci i udzielenia im specjalistycznej pomocy psychologicznej i terapeutycznej,
- konsultacji wychowawczych,
c) w zakresie potrzeb bytowych
- całodobowego pobytu
- dostępu do pomieszczeń do spania, pobytu dziennego, ogólnodostępnej kuchni, łazienki, miejsca do prania,
- dostępu do środków czystości i higieny osobistej.

Zakres udzielanej pomocy:
- poradnictwo socjalne;
- poradnictwo pedagogiczne;
- poradnictwo prawne;
- poradnictwo psychologiczne;
- poradnictwo terapeuty ds. przeciwdziałania przemocy w rodznie;

- interwencja kryzysowa i całodobowe schronienie dla osób doznających przemocy domowej;
- grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie;
- program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
- program terapeutyczny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- zajęcia edukacyjne z zakresu przemocy w rodzinie dotyczące podstaw prawnych i reakcji psychologicznych.

Dyżury specjalistów:
- pedagog – poniedziałek – piątek (godz. 7.30 – 19.30)
- terapeuta – poniedziałek ( godz. 7.30 – 15.30)
- pracownik socjalny – poniedziałek – piątek (godz. 7.30 – 15.30)
- psycholog – środa (godz. 7.30 – 19.30)
- prawnik – piątek (godz. 9.30 – 12.30)

Kontakt (86)2781299, email: pcpr@powiatkolno.pl  www: pcprkolno.pl

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sobiewski

Data wytworzenia: 2017-09-06

Wprowadzający: Krzysztof Sobiewski

Data modyfikacji: 2017-09-06

Opublikował: Krzysztof Sobiewski

Data publikacji: 2017-09-06